Online toetsen: alle ins en outs

Online toetsen ins en outs
Online toetsen: alle ins en outs

Online toetsen: alle ins en outs

Het afnemen van online toetsen is sinds de corona periode sterk in populariteit toegenomen. Voorheen werden toetsen vrijwel enkel en alleen op locatie afgenomen, maar het online maken van toetsen tijdens de coronapandemie heeft aangetoond dat dit een hoop voordelen met zich meebrengt, zowel voor instellingen als studenten. In dit artikel worden de mogelijkheden en voordelen met betrekking tot online toetsen besproken. Verder wordt er ook ingegaan op het voorkomen van fraude bij het afnemen van online toetsen.

De mogelijkheden met betrekking tot online toetsen

Het afnemen van online toetsen biedt een breed scala aan mogelijkheden. Uiteraard kunnen de diverse vragen en opgaven waaruit de toets bestaat, online worden getoond aan de deelnemers, met bij iedere vraag de mogelijkheid om online een antwoord te geven. De ‘simpelste’ wijze van het online afnemen van toetsen is enkel het tonen van de vragen met hieronder steeds de mogelijkheid tot het geven van een antwoord. Echter is er tegenwoordig veel meer mogelijk rondom online toetsen. Zo is het mogelijk om de deelnemers aan een online toets tijdens het maken met behulp van een webcam continu in beeld te hebben. Met behulp van een microfoon kan ook gecommuniceerd worden met de cursisten. Op deze manier wordt als het ware een virtuele toets ruimte nagebootst en kan een examinator alle deelnemers continu observeren en waar nodig corrigeren.

De voordelen van online toetsen

Zoals gezegd brengen online toetsen veel voordelen met zich mee, zowel voor de instelling die de toets afneemt, als voor de deelnemers. Eén van de grootste voordelen voor de instelling is uiteraard dat er geen locatie geregeld hoeft te worden voor de afname van de toets, hiernaast hoeft er ook geen of minder personeel beschikbaar te zijn voor het faciliteren van de toets afname. Voor de cursisten is het wegvallen van de reistijd en het hiermee samengaande risico op vertragingen een groot voordeel. Uiteraard is het als cursist ook een stuk prettiger en comfortabeler om een toets online en dus in de vertrouwde omgeving, te maken. Dit brengt voor veel cursisten minder druk en spanning met zich mee, hetgeen uiteindelijk kan zorgen voor betere toets resultaten.

Het voorkomen van fraude bij online toetsen

Uiteraard heeft het online afnemen van toetsen niet enkel voordelen, er zijn ook nadelen verbonden aan online toetsen. Het grootste nadeel is wellicht het grotere risico op fraude bij online toetsen in vergelijking met toetsen die op locatie worden afgenomen. Doordat studenten de toetsen in hun eigen omgeving maken, valt er minder controle uit te oefenen op de omstandigheden waaronder de student de online toets maakt. Het risico op fraude kan echter op meerdere manieren geminimaliseerd worden. Allereerst is het zoals hierboven al besproken, mogelijk om de studenten tijdens de toets continu in beeld te houden en via een microfoon met hen te kunnen communiceren. Hiernaast is het mogelijk om de studenten met behulp van de webcam voorafgaand aan de toets, de ruimte waarin zij de toets maken, in beeld te laten brengen. Als laatste wordt voorafgaand aan de online toets vaak vermeld, welke consequenties er aan fraude tijdens de toets verbonden zijn, zodat studenten zich bewust zijn van de eventuele gevolgen van frauduleuze handelingen.

Published by

Other Toetsmaken articles

0 comments

no comments on this article, or your comment is not yet approved!

Comment on article

Please enter your name.
Please provide a valid email address.
Vul een titel in voor je reactie
Please type your comment.

Blog artikelen


2023 © HostingBe.com CMS versie 2.2.3 hostingbe.com owner of Toetsmaken

Powered by Bootstrap 5